Tjenestens Vilkår

NM in odds er en tjeneste utviklet av Sportsbibelen i samarbeid med Unibet. Dette dokumentet inneholder tjenestens vilkår og betingelser.

NordicBet

Generell introduksjon

Dette dokumentet inneholder alle vilkår og betingelser tilknyttet den uavhengige konkurransen ”NM i odds”, en tjeneste utviklet av Sportsbibelen i samarbeid med Unibet. Vennligst påse at du som bruker er innforstått med tjenestens vilkår før du deltar i konkurransen.

 

Tjenesten ”NM i Odds” er resultatet av et samarbeid mellom den norske sportspublikasjonen Sportsbibelen og det maltesiske selskapet Unibet. Tjenestens formål er å tilby en morsom konkurranse for spill-interesserte nordmenn med det mål å kåre norges beste odds-spiller. Denne konkurransen tillater ikke bruk av ekte penger, kun en fiktiv valuta som tar utgangspunkt i norske kroner.

 

Herunder følger en oversikt over ord og uttrykk som benyttes i dette dokumentet, samt en beskrivelse av hva de står for.

 

  1. ”NM i odds/NM/Tjenesten/Konkurransen” – disse ordene brukes om hverandre for å beskrive tjenesten NM i odds.
  2. ”Bruker/Deltaker” – brukes for å beskrive en person som deltar i tjenesten, dvs. En bruker som har fullført registrering og som aktivt deltar i konkurransen.
  3. ”NM-profil” – brukes for å beskrive profilen til de som kun har fullført registrering opp mot email/Gmail/Facebook.
  4. ”Unibet-profil” – brukes for å beskrive en bruker hos Unibet.com.
  5. ”Brukerprofil” – brukes for å beskrive brukerprofilen til en deltaker. En brukerprofil er både tilkoblet mail/facebook/gmail og Unibet.
  6. ”Åpen runde” – brukes for å beskrive konkurransens første fase, som varer fra konkurransen lanseres og frem til 13. Juni. Denne fasen av konkurransen er åpen for alle som ønsker å delta.
  7. ”Konckout stage” – brukes for å beskrive den andre fasen av konkurransen. Her får kun de 512 beste spillerne delta, og fasen varer fra 14. Juni til 15. Juli.

 

Din brukerprofil

2.1 Brukerregistrering

2.1.1 Det er ikke mulig å delta i tjenesten uten å opprette en brukerprofil. For å opprette en brukerprofil må en person registrere seg opp mot en gyldig email-adresse, eller med sin Facebook/Gmail bruker. Dette er nødvendig for å få tilgang til deltakernes kontaktinformasjon i forbindelse med premiering og for at vi skal kunne forsikre oss om at profilene som opprettes tilhører ekte sluttbrukere.

 

2.2 Unibet brukerregistrering

2.2.1 Selv om vi ikke benytter ekte valuta i konkurransen benytter vi oss av Unibet sin spill-funksjonalitet. For å benytte seg av denne funksjonaliteten må spillere være over 18 år, og for å verifisere dette må alle deltakere koble sin NM-profil opp mot sin Unibet-profil.

 

2.2.2 En bruker må koble sin NM-bruker opp mot en Unibet bruker ved å oppgi sin Unibet-brukers Customer-ID. Customer-ID finner man i innstillingene til sin Unibet-profil ved å logge seg inn/registrere seg hos Unibet og deretter klikke seg inn på konto-instillinger. Her vil Bruker-ID/Customer-ID være synlig, og denne 9-sifrede koden limes inn i verifiserings-feltet i NM. Det tar opp til 24 timer før brukeren verifiseres.

 

2.3 Mulig utfall av verifiseringsfasen

2.3.1 En bruker kan delta i konkurransen i opp til 24 timer uten Unibet-registrering. Etter at en bruker har registrert sin Unibet-bruker i NM, er det tre mulige utfall:

- Unibet-brukeren verifiseres og spilleren får nå benytte seg av all spill-funksjonalitet

- Unibet-brukeren verifiseres ikke som følge av at Unibet-brukeren ikke eksisterer

- Unibet-brukeren verifiseres ikke som følge av at Unibet-brukeren allerede er registrert i NM

 

Vilkår og regler

3.1 Dine krav som deltaker

3.1.1 Som deltaker må du oppfylle følgende krav:

a) Du er en ekte person

b) Du er myndig i Norge, det vil si du har fylt 18 år

c) Du deltar ikke på vegne av noen andre enn deg selv

d) Du er ikke spill-avhengig

e) Du vil ikke finne noe av innholdet på siden støtende

 

3.1.2 Som spiller må du møte disse kravene og fremlegge bevis dersom det kreves. Ved å koble din VM-profil opp mot din Unibet-profil viser du både at du er en ekte person (ved at du har registrert en bruker i NM) og at du er over 18 år (ved at du har en bruker hos Unibet).

 

Deltakelse og vilkår

4.1 Dine begrensninger som deltaker

4.1.1 Denne tjenester benytter ikke ekte valuta som innskudd. Hver spiller mottar 100,- fiktive kroner å spille for i hver runde. Dersom en bruker ønsker å benytte ekte penger må brukeren forlate nmiodds.com og plassere spillet hos Unibet.

 

4.1.2 Som deltaker i NM i Odds er du påkrevd brukerregistrering hos Unibet.com. Unibet godtar spill med ekte penger, men dette vil kun godkjennes hos Unibet.com, ikke på nmiodds.com. Vi fraskriver oss alt ansvar relatert til handlinger som begås utenfor vårt eget domene og vår egen konkurranse.

 

Spesielle begivenheter

5.1 Utregning av resultat og sannsynligheten for feil utfall

5.1.1 NM benytter en tredjepartsleverandør for å kontrollere spillkupponger opp mot kampresultater og deretter utføre utregning av poengscore. Dette er en automatisk prosess som skjer like etter at hver runde er over. Dersom en deltaker oppdager at utfallet til en spill-kuppong ikke stemmer overens med reelle resultater til kampen(e) inkludert i kuppongen må dette meldes fra til support@nmiodds.com.

Dersom en bruker oppdager feil utregning, men innmelding av problemet ikke skjer innen 24 timer etter at resultatene først ble publisert vil ikke resultatene kunne endres.

Privacy policy

6.1 Godkjennelse av tilgang til personlig informasjon

6.1.1 Ved å delta i konkurransen godkjenner du at tjenesten får tilgang til personlig data om deg, for å kunne gjøre tjenesten mulig å gjennomføre. Den personlige dataen om deg brukes som kontaktinfo i forbindelse med premiering, for å forhindre uekte profiler og for å kvalitetssikre produktet.

 

 

6.2 Personlig data

6.2.1 Du vil bli spurt om å oppgi personlig informasjon for å kunne opprette en bruker hos oss. Dette innebærer følgende:

a) Fornavn

b) Etternavn

c) Email-adresse for brukerinnlogging og for å oppnå kontakt eller godkjennelse fra din Facebook-bruker eller Gmail-bruker.

d) Passord for innlogging

e) Profilbilde som etter eget valg kan lastes opp eller utelates

f)  User-ID tilknyttet til Unibet-Konto.

 

6.3 Innsamling og analyse av data

6.3.1 Ved å bruke tjenesten tillater du at vi samler data (både first- og third-party) som brukes i forbindelse med analyseverktøyet Google Analytics. Formålet med dette er at vi ønsker å kunne danne overblikk over tjenestens demografi, brukeraddferd, forsikre at deltakelse foregår innenfor logiske geografiske områder (Skandinavia) og for å kunne optimalisere tjenesten ut fra brukernes behov.

 

6.4 Aksessering og fjerning av personlig data

6.4.1 Du har rett til å aksessere den personlige dataen vi har samlet om deg i forbindelse med tjenesten. Du har også rett til å be om å bli fjernet fra tjenesten, i likhet med all informasjon som er registrert på din brukerprofil. Denne informasjonen kan aksesseres og/eller slettes innunder ”Innstillinger” etter at du har logget inn med din bruker.

 

6.5 Lagring av data

6.5.1 Vi vil beholde personlig data så lenge det bidrar til å sikre flyt i konkurransen, øke kvaliteten på tjenesten, og operasjoner relatert til tjenesten.

 

Klager

7.1 Innmelding av generell klage

7.1.2 Dersom du har en klage du ønsker å formidle til utviklerne av NM i odds, kan klagen rettes til support@nmiodds.com

 

7.2 Hacket unibet konto

7.2.1 Dersom du har grunn til å tro at noen andre deltakere i tjenesten på et eller annet vis har fått tilgang til din Unibet-konto og benytter din User-ID må dette meldes fra til support@nmiodds.com umiddelbart.

 

Avbrutte spill

8.1 Avbrutt innsending av spill-kupong

8.1.1 Dersom en spiller fyller ut en spill-kupong, men unngår og sende den inn vil ikke kupongen være registrert som et gyldig bidrag til konkurransen. Dersom en bruker ikke opprettholder kravet om en gyldig spill-kupong per runde vil brukeren diskvalifiseres fra spillet.

 

Brudd, sanksjoner og terminering

9.1 Støtende karakter og utestenging

9.1.1 Dersom vi kan dokumentere at du som deltaker på noen som helst måte oppfører deg støtende, gjør forsøk på å jukse, ikke opprettholder reglene eller på andre vis fratrer fra å følge retningslinjene du påtar deg som spiller, vil de som er ansvarlig for drift av tjenesten vurdere å stenge deg ute.

 

9.2 Støtende brukerprofil og utestenging

9.2.1 Dersom du har en brukerprofil som inneholder referanser til støtende innhold av støtende karakter vil vi benytte oss av muligheten til å stenge deg ute fra konkurransen.

 

9.3 Brudd på regler og utestenging

9.3.1 Dersom du som bruker har overgått fristen for å koble din NM-profil opp mot en gyldig Unibet-profil, vil du bli utestengt fra spill-funksjonaliteten. Dette medfører at du ikke vil kunne registrere gyldige spill-kuponger, og som et resultat av dette kan du bli diskvalifisert dersom du ikke overholder reglene rundt deltakelse og registrering av spill-kuponger.

 

9.4 NM som veto

9.4.1 Ved deltakelse av konkurransen og tjenesten anerkjenner du at det er utviklerne av NM som til syvende og sist foretar handlinger basert på egen dømmekraft i forbindelse med brudd, sanksjoner og terminering. Dersom du føler du har blitt urettferdig behandlet, eller ønsker å ta opp problemstillinger i forbindelse med situasjoner som har oppstått kan disse rettes mot support@nmiodds.com

 

Intellektuell eiendom

10.1 Intellektuell eiendom

10.1.1 Sportsbibelen har patent på NM i odds sitt konsept, funksjonalitet og sluttprodukt produkt. Brudd på intellektuell eiendom vil kunne medføre sanksjoner og saksmål.